ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
แจ้งปิดสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง(เหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ม.3 เข้าเรียนต่อ ปวช. ช่างไฟฟ้า
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 62
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.3 ที่ได้ผลคะแนน O-NET รวมได้อันดับ 1 ของโรงเรียนในจังหวัด
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 62