คณะผู้บริหาร

นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0858286509
อีเมล์ : s.prasittichai2518@gmail.com